Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - děti, studenti, důchodci 20,- Kč
Registrační poplatek - dospělí 40,- Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 40,- Kč
Upomínací dopis 100,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.