Výstava kronik v rámci oslav stého výročí založení republiky

28.10.2018 00:00

V rámci oslav stého výročí založení republiky, které se konaly v neděli 28. 10. 2018 v místním KD, byla v knihovně uspořádána výstava fotografií a kronik naší obce. Kroniky byly zapůjčeny ze státního archivu, kroniky farní, školní, sportovní i obecní. Potěšením nám byla zaplněná knihovna zájemci o historii. Za zapůjčení kronik všem děkujeme.