Rok 2016

03.01.2017 17:31

V roce 2016 byl vypracován projekt na plnou automatizaci knihovny. Byla zaslána dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR-VISK 3, která bla využita na zakoupení Systému Clavius REKS, který zajišťuje katalogizaci, výpůjční protokol, statistiku knih  a čtenářů apod. Rozpočet byl také použit na zakoupení nového počítače, stolu a židle do knihovny. Z rozpočtu OÚ byla knohovna vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem, které jsou využívány při besedách pro občany a žáky místní školy.

V roce 2016 měla knihovna 41 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 1512 knih. V knihovně proběhlo 9 kulturních akcí a knihovnu navštívilo celkem 1109 návštěvníků.