Beseda nad kronikou 15.10.2012

15.10.2012 20:00

V pondělí 15. 10. v rámci hodin prvouky a tématu Naše obec pátrali třeťáci v naší knihovně po prvních zmínkách o obci, o místní knihovně a o událostech, které se do kronik zapisují. Žáci měli možnost nahlédnout do různých druhů kronik a dověděli se, jak se kronika píše, kde je uložena a jak je možné v ní vyhledávat.

Beseda nad kronikou 15.10.2012

Záznamy: 1 - 4 ze 4