Ohlédnutí za rokem 2015

17.02.2016 19:59

V roce 2015 proběhla revize knižního fondu v místní knihovně. K 31.12.2015 je k dispozici 2739 knižních jednotek,přírustek v tomto roce činil 32 a úbytek 56 knih. Registrovaných čtenářů je 48,kteří si vypůjčili celkem 1727 knih. Knihovnu navštívilo 910 návštěvníků, včetně návštěvníků besed /6/,které byly pořádány pro dospělé /2/ a pro žáky místní školy /4/.
Ke konci roku bylo vymalováno schodiště ke knihovně a vyzdobeno fotografiemi ze staré Korytné.
O estetickou úpravu chodby se zasloužilo vedení obce, což zaslouží poděkování.

J.Mikesková