Březen měsíc knihy

29.03.2019 08:20

Březen je měsíc knihy a každoročně je u této příležitosti
organizována celostátní akce Noc s Andersenem. Naše škola se tradičně taky
zapojila a v knihovně se zúčastnila besedy o knihách pana spisovatele
Jaroslava Foglara. Děti byly nadšené - zjistily, kdo pro ně vymyslel bobříky
odvahy, který příběh popisuje záhadu hlavolamu a co je vůbec skauting. Ukázka
ze seriálu na motivy knihy o Vontech a Stínadlech všechny děti pohltila. Paní
knihovnice Mikesková spolu s paní učitelkou Křížovou, které nám toto
dopoledne připravily, zaslouží poděkování. S.Čagánková