Beseda se zpívajícím básníkem a pasování prváčků na čtenáře.

12.06.2018 00:00

Beseda se zpívajícím básníkem a pasování prváčků na čtenáře. 12.června 2018 jsme uspořádali v knihovně besedu se zpívajícím básníkem Michalem Čagánkem 
ze Šumic, bydlícím v současné době v Praze.Pan Čagánek předčítal své pohádky, zazpíval dětem 
své básně a společně si zazpívali pohádkové písničky.Pak předvedli prváčci jak se naučili číst 
a za přečtenou pohádku je básník opravdovým mečem pasoval na čtenáře.Na památku obdrželi malou pohádkovou knížku.Věřím, že se připojí aspoň někteří k čtenářům naší knihovny.